Ontslag De rietschoof

Uw werkgever in De rietschoof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De rietschoof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De rietschoof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De rietschoof. Uw werkgever in De rietschoof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De rietschoof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De rietschoof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De rietschoof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De rietschoof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De rietschoof of met bevallingsverlof bent in De rietschoof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De rietschoof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De rietschoof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De rietschoof
 • Als u in De rietschoof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De rietschoof wilt opnemen;
 • Omdat u in De rietschoof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De rietschoof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De rietschoof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De rietschoof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De rietschoof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De rietschoof. Uitzonderingen in De rietschoof;
 • Als uw werkgever in De rietschoof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De rietschoof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De rietschoof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De rietschoof niet geschikt voor uw werk in De rietschoof of
 • u functioneert niet voldoende in De rietschoof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De rietschoof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De rietschoof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De rietschoof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De rietschoof verblijft, dan mag uw werkgever in De rietschoof u eveneens wel ontslaan.