Ontslag De ratte

Uw werkgever in De ratte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De ratte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De ratte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De ratte. Uw werkgever in De ratte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De ratte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De ratte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De ratte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De ratte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De ratte of met bevallingsverlof bent in De ratte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De ratte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De ratte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De ratte
 • Als u in De ratte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De ratte wilt opnemen;
 • Omdat u in De ratte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De ratte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De ratte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De ratte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De ratte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De ratte. Uitzonderingen in De ratte;
 • Als uw werkgever in De ratte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De ratte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De ratte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De ratte niet geschikt voor uw werk in De ratte of
 • u functioneert niet voldoende in De ratte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De ratte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De ratte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De ratte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De ratte verblijft, dan mag uw werkgever in De ratte u eveneens wel ontslaan.