Ontslag De rand

Uw werkgever in De rand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De rand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De rand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De rand. Uw werkgever in De rand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De rand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De rand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De rand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De rand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De rand of met bevallingsverlof bent in De rand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De rand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De rand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De rand
 • Als u in De rand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De rand wilt opnemen;
 • Omdat u in De rand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De rand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De rand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De rand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De rand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De rand. Uitzonderingen in De rand;
 • Als uw werkgever in De rand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De rand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De rand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De rand niet geschikt voor uw werk in De rand of
 • u functioneert niet voldoende in De rand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De rand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De rand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De rand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De rand verblijft, dan mag uw werkgever in De rand u eveneens wel ontslaan.