Ontslag De punt

Uw werkgever in De punt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De punt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De punt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De punt. Uw werkgever in De punt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De punt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De punt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De punt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De punt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De punt of met bevallingsverlof bent in De punt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De punt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De punt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De punt
 • Als u in De punt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De punt wilt opnemen;
 • Omdat u in De punt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De punt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De punt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De punt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De punt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De punt. Uitzonderingen in De punt;
 • Als uw werkgever in De punt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De punt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De punt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De punt niet geschikt voor uw werk in De punt of
 • u functioneert niet voldoende in De punt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De punt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De punt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De punt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De punt verblijft, dan mag uw werkgever in De punt u eveneens wel ontslaan.