Ontslag De pollen

Uw werkgever in De pollen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De pollen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De pollen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De pollen. Uw werkgever in De pollen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De pollen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De pollen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De pollen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De pollen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De pollen of met bevallingsverlof bent in De pollen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De pollen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De pollen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De pollen
 • Als u in De pollen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De pollen wilt opnemen;
 • Omdat u in De pollen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De pollen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De pollen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De pollen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De pollen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De pollen. Uitzonderingen in De pollen;
 • Als uw werkgever in De pollen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De pollen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De pollen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De pollen niet geschikt voor uw werk in De pollen of
 • u functioneert niet voldoende in De pollen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De pollen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De pollen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De pollen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De pollen verblijft, dan mag uw werkgever in De pollen u eveneens wel ontslaan.