Ontslag De polle

Uw werkgever in De polle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De polle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De polle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De polle. Uw werkgever in De polle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De polle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De polle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De polle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De polle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De polle of met bevallingsverlof bent in De polle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De polle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De polle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De polle
 • Als u in De polle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De polle wilt opnemen;
 • Omdat u in De polle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De polle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De polle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De polle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De polle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De polle. Uitzonderingen in De polle;
 • Als uw werkgever in De polle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De polle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De polle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De polle niet geschikt voor uw werk in De polle of
 • u functioneert niet voldoende in De polle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De polle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De polle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De polle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De polle verblijft, dan mag uw werkgever in De polle u eveneens wel ontslaan.