Ontslag De pol

Uw werkgever in De pol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De pol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De pol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De pol. Uw werkgever in De pol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De pol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De pol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De pol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De pol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De pol of met bevallingsverlof bent in De pol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De pol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De pol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De pol
 • Als u in De pol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De pol wilt opnemen;
 • Omdat u in De pol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De pol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De pol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De pol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De pol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De pol. Uitzonderingen in De pol;
 • Als uw werkgever in De pol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De pol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De pol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De pol niet geschikt voor uw werk in De pol of
 • u functioneert niet voldoende in De pol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De pol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De pol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De pol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De pol verblijft, dan mag uw werkgever in De pol u eveneens wel ontslaan.