Ontslag De poffert

Uw werkgever in De poffert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De poffert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De poffert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De poffert. Uw werkgever in De poffert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De poffert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De poffert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De poffert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De poffert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De poffert of met bevallingsverlof bent in De poffert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De poffert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De poffert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De poffert
 • Als u in De poffert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De poffert wilt opnemen;
 • Omdat u in De poffert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De poffert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De poffert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De poffert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De poffert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De poffert. Uitzonderingen in De poffert;
 • Als uw werkgever in De poffert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De poffert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De poffert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De poffert niet geschikt voor uw werk in De poffert of
 • u functioneert niet voldoende in De poffert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De poffert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De poffert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De poffert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De poffert verblijft, dan mag uw werkgever in De poffert u eveneens wel ontslaan.