Ontslag De plaats

Uw werkgever in De plaats mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De plaats zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De plaats

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De plaats. Uw werkgever in De plaats mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De plaats arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De plaats niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De plaats te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De plaats u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De plaats of met bevallingsverlof bent in De plaats.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De plaats kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De plaats die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De plaats
 • Als u in De plaats lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De plaats wilt opnemen;
 • Omdat u in De plaats lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De plaats lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De plaats wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De plaats op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De plaats

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De plaats. Uitzonderingen in De plaats;
 • Als uw werkgever in De plaats bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De plaats aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De plaats gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De plaats niet geschikt voor uw werk in De plaats of
 • u functioneert niet voldoende in De plaats.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De plaats

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De plaats niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De plaats of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De plaats verblijft, dan mag uw werkgever in De plaats u eveneens wel ontslaan.