Ontslag De pas

Uw werkgever in De pas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De pas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De pas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De pas. Uw werkgever in De pas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De pas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De pas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De pas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De pas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De pas of met bevallingsverlof bent in De pas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De pas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De pas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De pas
 • Als u in De pas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De pas wilt opnemen;
 • Omdat u in De pas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De pas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De pas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De pas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De pas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De pas. Uitzonderingen in De pas;
 • Als uw werkgever in De pas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De pas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De pas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De pas niet geschikt voor uw werk in De pas of
 • u functioneert niet voldoende in De pas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De pas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De pas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De pas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De pas verblijft, dan mag uw werkgever in De pas u eveneens wel ontslaan.