Ontslag De pan

Uw werkgever in De pan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De pan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De pan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De pan. Uw werkgever in De pan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De pan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De pan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De pan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De pan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De pan of met bevallingsverlof bent in De pan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De pan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De pan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De pan
 • Als u in De pan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De pan wilt opnemen;
 • Omdat u in De pan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De pan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De pan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De pan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De pan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De pan. Uitzonderingen in De pan;
 • Als uw werkgever in De pan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De pan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De pan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De pan niet geschikt voor uw werk in De pan of
 • u functioneert niet voldoende in De pan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De pan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De pan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De pan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De pan verblijft, dan mag uw werkgever in De pan u eveneens wel ontslaan.