Ontslag De paauwen

Uw werkgever in De paauwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De paauwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De paauwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De paauwen. Uw werkgever in De paauwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De paauwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De paauwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De paauwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De paauwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De paauwen of met bevallingsverlof bent in De paauwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De paauwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De paauwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De paauwen
 • Als u in De paauwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De paauwen wilt opnemen;
 • Omdat u in De paauwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De paauwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De paauwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De paauwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De paauwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De paauwen. Uitzonderingen in De paauwen;
 • Als uw werkgever in De paauwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De paauwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De paauwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De paauwen niet geschikt voor uw werk in De paauwen of
 • u functioneert niet voldoende in De paauwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De paauwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De paauwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De paauwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De paauwen verblijft, dan mag uw werkgever in De paauwen u eveneens wel ontslaan.