Ontslag De overval

Uw werkgever in De overval mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De overval zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De overval

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De overval. Uw werkgever in De overval mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De overval arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De overval niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De overval te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De overval u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De overval of met bevallingsverlof bent in De overval.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De overval kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De overval die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De overval
 • Als u in De overval lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De overval wilt opnemen;
 • Omdat u in De overval lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De overval lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De overval wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De overval op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De overval

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De overval. Uitzonderingen in De overval;
 • Als uw werkgever in De overval bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De overval aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De overval gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De overval niet geschikt voor uw werk in De overval of
 • u functioneert niet voldoende in De overval.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De overval

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De overval niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De overval of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De overval verblijft, dan mag uw werkgever in De overval u eveneens wel ontslaan.