Ontslag De nieuwe hoeven

Uw werkgever in De nieuwe hoeven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De nieuwe hoeven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De nieuwe hoeven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De nieuwe hoeven. Uw werkgever in De nieuwe hoeven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De nieuwe hoeven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De nieuwe hoeven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De nieuwe hoeven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De nieuwe hoeven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De nieuwe hoeven of met bevallingsverlof bent in De nieuwe hoeven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De nieuwe hoeven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De nieuwe hoeven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De nieuwe hoeven
 • Als u in De nieuwe hoeven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De nieuwe hoeven wilt opnemen;
 • Omdat u in De nieuwe hoeven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De nieuwe hoeven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De nieuwe hoeven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De nieuwe hoeven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De nieuwe hoeven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De nieuwe hoeven. Uitzonderingen in De nieuwe hoeven;
 • Als uw werkgever in De nieuwe hoeven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De nieuwe hoeven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De nieuwe hoeven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De nieuwe hoeven niet geschikt voor uw werk in De nieuwe hoeven of
 • u functioneert niet voldoende in De nieuwe hoeven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De nieuwe hoeven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De nieuwe hoeven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De nieuwe hoeven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De nieuwe hoeven verblijft, dan mag uw werkgever in De nieuwe hoeven u eveneens wel ontslaan.