Ontslag De munte

Uw werkgever in De munte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De munte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De munte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De munte. Uw werkgever in De munte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De munte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De munte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De munte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De munte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De munte of met bevallingsverlof bent in De munte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De munte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De munte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De munte
 • Als u in De munte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De munte wilt opnemen;
 • Omdat u in De munte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De munte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De munte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De munte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De munte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De munte. Uitzonderingen in De munte;
 • Als uw werkgever in De munte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De munte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De munte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De munte niet geschikt voor uw werk in De munte of
 • u functioneert niet voldoende in De munte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De munte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De munte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De munte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De munte verblijft, dan mag uw werkgever in De munte u eveneens wel ontslaan.