Ontslag De muis

Uw werkgever in De muis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De muis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De muis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De muis. Uw werkgever in De muis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De muis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De muis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De muis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De muis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De muis of met bevallingsverlof bent in De muis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De muis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De muis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De muis
 • Als u in De muis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De muis wilt opnemen;
 • Omdat u in De muis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De muis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De muis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De muis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De muis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De muis. Uitzonderingen in De muis;
 • Als uw werkgever in De muis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De muis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De muis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De muis niet geschikt voor uw werk in De muis of
 • u functioneert niet voldoende in De muis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De muis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De muis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De muis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De muis verblijft, dan mag uw werkgever in De muis u eveneens wel ontslaan.