Ontslag De mortel

Uw werkgever in De mortel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De mortel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De mortel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De mortel. Uw werkgever in De mortel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De mortel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De mortel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De mortel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De mortel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De mortel of met bevallingsverlof bent in De mortel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De mortel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De mortel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De mortel
 • Als u in De mortel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De mortel wilt opnemen;
 • Omdat u in De mortel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De mortel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De mortel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De mortel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De mortel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De mortel. Uitzonderingen in De mortel;
 • Als uw werkgever in De mortel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De mortel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De mortel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De mortel niet geschikt voor uw werk in De mortel of
 • u functioneert niet voldoende in De mortel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De mortel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De mortel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De mortel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De mortel verblijft, dan mag uw werkgever in De mortel u eveneens wel ontslaan.