Ontslag De moer

Uw werkgever in De moer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De moer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De moer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De moer. Uw werkgever in De moer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De moer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De moer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De moer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De moer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De moer of met bevallingsverlof bent in De moer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De moer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De moer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De moer
 • Als u in De moer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De moer wilt opnemen;
 • Omdat u in De moer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De moer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De moer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De moer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De moer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De moer. Uitzonderingen in De moer;
 • Als uw werkgever in De moer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De moer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De moer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De moer niet geschikt voor uw werk in De moer of
 • u functioneert niet voldoende in De moer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De moer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De moer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De moer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De moer verblijft, dan mag uw werkgever in De moer u eveneens wel ontslaan.