Ontslag De meern

Uw werkgever in De meern mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De meern zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De meern

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De meern. Uw werkgever in De meern mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De meern arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De meern niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De meern te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De meern u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De meern of met bevallingsverlof bent in De meern.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De meern kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De meern die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De meern
 • Als u in De meern lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De meern wilt opnemen;
 • Omdat u in De meern lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De meern lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De meern wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De meern op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De meern

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De meern. Uitzonderingen in De meern;
 • Als uw werkgever in De meern bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De meern aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De meern gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De meern niet geschikt voor uw werk in De meern of
 • u functioneert niet voldoende in De meern.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De meern

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De meern niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De meern of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De meern verblijft, dan mag uw werkgever in De meern u eveneens wel ontslaan.