Ontslag De meene

Uw werkgever in De meene mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De meene zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De meene

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De meene. Uw werkgever in De meene mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De meene arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De meene niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De meene te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De meene u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De meene of met bevallingsverlof bent in De meene.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De meene kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De meene die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De meene
 • Als u in De meene lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De meene wilt opnemen;
 • Omdat u in De meene lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De meene lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De meene wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De meene op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De meene

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De meene. Uitzonderingen in De meene;
 • Als uw werkgever in De meene bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De meene aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De meene gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De meene niet geschikt voor uw werk in De meene of
 • u functioneert niet voldoende in De meene.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De meene

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De meene niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De meene of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De meene verblijft, dan mag uw werkgever in De meene u eveneens wel ontslaan.