Ontslag De meele

Uw werkgever in De meele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De meele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De meele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De meele. Uw werkgever in De meele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De meele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De meele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De meele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De meele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De meele of met bevallingsverlof bent in De meele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De meele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De meele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De meele
 • Als u in De meele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De meele wilt opnemen;
 • Omdat u in De meele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De meele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De meele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De meele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De meele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De meele. Uitzonderingen in De meele;
 • Als uw werkgever in De meele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De meele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De meele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De meele niet geschikt voor uw werk in De meele of
 • u functioneert niet voldoende in De meele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De meele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De meele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De meele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De meele verblijft, dan mag uw werkgever in De meele u eveneens wel ontslaan.