Ontslag De maten

Uw werkgever in De maten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De maten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De maten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De maten. Uw werkgever in De maten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De maten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De maten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De maten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De maten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De maten of met bevallingsverlof bent in De maten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De maten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De maten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De maten
 • Als u in De maten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De maten wilt opnemen;
 • Omdat u in De maten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De maten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De maten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De maten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De maten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De maten. Uitzonderingen in De maten;
 • Als uw werkgever in De maten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De maten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De maten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De maten niet geschikt voor uw werk in De maten of
 • u functioneert niet voldoende in De maten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De maten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De maten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De maten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De maten verblijft, dan mag uw werkgever in De maten u eveneens wel ontslaan.