Ontslag De marshoek

Uw werkgever in De marshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De marshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De marshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De marshoek. Uw werkgever in De marshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De marshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De marshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De marshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De marshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De marshoek of met bevallingsverlof bent in De marshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De marshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De marshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De marshoek
 • Als u in De marshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De marshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in De marshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De marshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De marshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De marshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De marshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De marshoek. Uitzonderingen in De marshoek;
 • Als uw werkgever in De marshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De marshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De marshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De marshoek niet geschikt voor uw werk in De marshoek of
 • u functioneert niet voldoende in De marshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De marshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De marshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De marshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De marshoek verblijft, dan mag uw werkgever in De marshoek u eveneens wel ontslaan.