Ontslag De mars

Uw werkgever in De mars mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De mars zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De mars

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De mars. Uw werkgever in De mars mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De mars arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De mars niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De mars te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De mars u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De mars of met bevallingsverlof bent in De mars.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De mars kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De mars die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De mars
 • Als u in De mars lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De mars wilt opnemen;
 • Omdat u in De mars lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De mars lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De mars wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De mars op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De mars

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De mars. Uitzonderingen in De mars;
 • Als uw werkgever in De mars bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De mars aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De mars gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De mars niet geschikt voor uw werk in De mars of
 • u functioneert niet voldoende in De mars.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De mars

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De mars niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De mars of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De mars verblijft, dan mag uw werkgever in De mars u eveneens wel ontslaan.