Ontslag De maat

Uw werkgever in De maat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De maat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De maat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De maat. Uw werkgever in De maat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De maat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De maat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De maat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De maat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De maat of met bevallingsverlof bent in De maat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De maat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De maat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De maat
 • Als u in De maat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De maat wilt opnemen;
 • Omdat u in De maat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De maat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De maat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De maat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De maat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De maat. Uitzonderingen in De maat;
 • Als uw werkgever in De maat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De maat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De maat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De maat niet geschikt voor uw werk in De maat of
 • u functioneert niet voldoende in De maat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De maat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De maat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De maat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De maat verblijft, dan mag uw werkgever in De maat u eveneens wel ontslaan.