Ontslag De lutte

Uw werkgever in De lutte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De lutte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De lutte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De lutte. Uw werkgever in De lutte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De lutte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De lutte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De lutte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De lutte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De lutte of met bevallingsverlof bent in De lutte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De lutte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De lutte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De lutte
 • Als u in De lutte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De lutte wilt opnemen;
 • Omdat u in De lutte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De lutte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De lutte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De lutte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De lutte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De lutte. Uitzonderingen in De lutte;
 • Als uw werkgever in De lutte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De lutte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De lutte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De lutte niet geschikt voor uw werk in De lutte of
 • u functioneert niet voldoende in De lutte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De lutte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De lutte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De lutte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De lutte verblijft, dan mag uw werkgever in De lutte u eveneens wel ontslaan.