Ontslag De looi

Uw werkgever in De looi mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De looi zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De looi

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De looi. Uw werkgever in De looi mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De looi arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De looi niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De looi te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De looi u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De looi of met bevallingsverlof bent in De looi.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De looi kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De looi die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De looi
 • Als u in De looi lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De looi wilt opnemen;
 • Omdat u in De looi lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De looi lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De looi wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De looi op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De looi

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De looi. Uitzonderingen in De looi;
 • Als uw werkgever in De looi bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De looi aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De looi gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De looi niet geschikt voor uw werk in De looi of
 • u functioneert niet voldoende in De looi.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De looi

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De looi niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De looi of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De looi verblijft, dan mag uw werkgever in De looi u eveneens wel ontslaan.