Ontslag De loo

Uw werkgever in De loo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De loo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De loo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De loo. Uw werkgever in De loo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De loo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De loo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De loo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De loo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De loo of met bevallingsverlof bent in De loo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De loo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De loo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De loo
 • Als u in De loo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De loo wilt opnemen;
 • Omdat u in De loo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De loo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De loo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De loo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De loo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De loo. Uitzonderingen in De loo;
 • Als uw werkgever in De loo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De loo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De loo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De loo niet geschikt voor uw werk in De loo of
 • u functioneert niet voldoende in De loo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De loo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De loo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De loo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De loo verblijft, dan mag uw werkgever in De loo u eveneens wel ontslaan.