Ontslag De logt

Uw werkgever in De logt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De logt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De logt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De logt. Uw werkgever in De logt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De logt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De logt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De logt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De logt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De logt of met bevallingsverlof bent in De logt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De logt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De logt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De logt
 • Als u in De logt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De logt wilt opnemen;
 • Omdat u in De logt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De logt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De logt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De logt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De logt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De logt. Uitzonderingen in De logt;
 • Als uw werkgever in De logt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De logt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De logt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De logt niet geschikt voor uw werk in De logt of
 • u functioneert niet voldoende in De logt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De logt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De logt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De logt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De logt verblijft, dan mag uw werkgever in De logt u eveneens wel ontslaan.