Ontslag De lier

Uw werkgever in De lier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De lier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De lier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De lier. Uw werkgever in De lier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De lier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De lier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De lier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De lier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De lier of met bevallingsverlof bent in De lier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De lier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De lier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De lier
 • Als u in De lier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De lier wilt opnemen;
 • Omdat u in De lier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De lier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De lier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De lier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De lier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De lier. Uitzonderingen in De lier;
 • Als uw werkgever in De lier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De lier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De lier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De lier niet geschikt voor uw werk in De lier of
 • u functioneert niet voldoende in De lier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De lier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De lier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De lier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De lier verblijft, dan mag uw werkgever in De lier u eveneens wel ontslaan.