Ontslag De leuke

Uw werkgever in De leuke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De leuke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De leuke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De leuke. Uw werkgever in De leuke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De leuke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De leuke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De leuke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De leuke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De leuke of met bevallingsverlof bent in De leuke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De leuke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De leuke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De leuke
 • Als u in De leuke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De leuke wilt opnemen;
 • Omdat u in De leuke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De leuke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De leuke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De leuke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De leuke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De leuke. Uitzonderingen in De leuke;
 • Als uw werkgever in De leuke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De leuke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De leuke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De leuke niet geschikt voor uw werk in De leuke of
 • u functioneert niet voldoende in De leuke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De leuke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De leuke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De leuke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De leuke verblijft, dan mag uw werkgever in De leuke u eveneens wel ontslaan.