Ontslag De lethe

Uw werkgever in De lethe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De lethe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De lethe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De lethe. Uw werkgever in De lethe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De lethe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De lethe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De lethe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De lethe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De lethe of met bevallingsverlof bent in De lethe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De lethe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De lethe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De lethe
 • Als u in De lethe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De lethe wilt opnemen;
 • Omdat u in De lethe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De lethe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De lethe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De lethe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De lethe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De lethe. Uitzonderingen in De lethe;
 • Als uw werkgever in De lethe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De lethe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De lethe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De lethe niet geschikt voor uw werk in De lethe of
 • u functioneert niet voldoende in De lethe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De lethe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De lethe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De lethe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De lethe verblijft, dan mag uw werkgever in De lethe u eveneens wel ontslaan.