Ontslag De lent

Uw werkgever in De lent mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De lent zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De lent

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De lent. Uw werkgever in De lent mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De lent arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De lent niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De lent te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De lent u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De lent of met bevallingsverlof bent in De lent.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De lent kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De lent die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De lent
 • Als u in De lent lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De lent wilt opnemen;
 • Omdat u in De lent lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De lent lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De lent wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De lent op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De lent

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De lent. Uitzonderingen in De lent;
 • Als uw werkgever in De lent bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De lent aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De lent gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De lent niet geschikt voor uw werk in De lent of
 • u functioneert niet voldoende in De lent.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De lent

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De lent niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De lent of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De lent verblijft, dan mag uw werkgever in De lent u eveneens wel ontslaan.