Ontslag De leijen

Uw werkgever in De leijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De leijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De leijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De leijen. Uw werkgever in De leijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De leijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De leijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De leijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De leijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De leijen of met bevallingsverlof bent in De leijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De leijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De leijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De leijen
 • Als u in De leijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De leijen wilt opnemen;
 • Omdat u in De leijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De leijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De leijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De leijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De leijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De leijen. Uitzonderingen in De leijen;
 • Als uw werkgever in De leijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De leijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De leijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De leijen niet geschikt voor uw werk in De leijen of
 • u functioneert niet voldoende in De leijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De leijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De leijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De leijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De leijen verblijft, dan mag uw werkgever in De leijen u eveneens wel ontslaan.