Ontslag (de) langstraat (?)

Uw werkgever in (de) langstraat (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in (de) langstraat (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht (de) langstraat (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in (de) langstraat (?). Uw werkgever in (de) langstraat (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in (de) langstraat (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in (de) langstraat (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in (de) langstraat (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in (de) langstraat (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in (de) langstraat (?) of met bevallingsverlof bent in (de) langstraat (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in (de) langstraat (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in (de) langstraat (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in (de) langstraat (?)
 • Als u in (de) langstraat (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in (de) langstraat (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in (de) langstraat (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in (de) langstraat (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in (de) langstraat (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in (de) langstraat (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag (de) langstraat (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in (de) langstraat (?). Uitzonderingen in (de) langstraat (?);
 • Als uw werkgever in (de) langstraat (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in (de) langstraat (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in (de) langstraat (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in (de) langstraat (?) niet geschikt voor uw werk in (de) langstraat (?) of
 • u functioneert niet voldoende in (de) langstraat (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in (de) langstraat (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in (de) langstraat (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in (de) langstraat (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in (de) langstraat (?) verblijft, dan mag uw werkgever in (de) langstraat (?) u eveneens wel ontslaan.