Ontslag De laan

Uw werkgever in De laan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De laan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De laan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De laan. Uw werkgever in De laan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De laan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De laan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De laan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De laan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De laan of met bevallingsverlof bent in De laan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De laan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De laan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De laan
 • Als u in De laan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De laan wilt opnemen;
 • Omdat u in De laan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De laan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De laan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De laan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De laan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De laan. Uitzonderingen in De laan;
 • Als uw werkgever in De laan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De laan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De laan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De laan niet geschikt voor uw werk in De laan of
 • u functioneert niet voldoende in De laan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De laan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De laan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De laan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De laan verblijft, dan mag uw werkgever in De laan u eveneens wel ontslaan.