Ontslag De kwakel

Uw werkgever in De kwakel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kwakel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kwakel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kwakel. Uw werkgever in De kwakel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kwakel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kwakel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kwakel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kwakel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kwakel of met bevallingsverlof bent in De kwakel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kwakel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kwakel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kwakel
 • Als u in De kwakel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kwakel wilt opnemen;
 • Omdat u in De kwakel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kwakel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kwakel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kwakel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kwakel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kwakel. Uitzonderingen in De kwakel;
 • Als uw werkgever in De kwakel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kwakel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kwakel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kwakel niet geschikt voor uw werk in De kwakel of
 • u functioneert niet voldoende in De kwakel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kwakel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kwakel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kwakel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kwakel verblijft, dan mag uw werkgever in De kwakel u eveneens wel ontslaan.