Ontslag De krosselt /krosselt (?)

Uw werkgever in De krosselt /krosselt (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De krosselt /krosselt (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De krosselt /krosselt (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De krosselt /krosselt (?). Uw werkgever in De krosselt /krosselt (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De krosselt /krosselt (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De krosselt /krosselt (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De krosselt /krosselt (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De krosselt /krosselt (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De krosselt /krosselt (?) of met bevallingsverlof bent in De krosselt /krosselt (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De krosselt /krosselt (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De krosselt /krosselt (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De krosselt /krosselt (?)
 • Als u in De krosselt /krosselt (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De krosselt /krosselt (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in De krosselt /krosselt (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De krosselt /krosselt (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De krosselt /krosselt (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De krosselt /krosselt (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De krosselt /krosselt (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De krosselt /krosselt (?). Uitzonderingen in De krosselt /krosselt (?);
 • Als uw werkgever in De krosselt /krosselt (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De krosselt /krosselt (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De krosselt /krosselt (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De krosselt /krosselt (?) niet geschikt voor uw werk in De krosselt /krosselt (?) of
 • u functioneert niet voldoende in De krosselt /krosselt (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De krosselt /krosselt (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De krosselt /krosselt (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De krosselt /krosselt (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De krosselt /krosselt (?) verblijft, dan mag uw werkgever in De krosselt /krosselt (?) u eveneens wel ontslaan.