Ontslag De krim

Uw werkgever in De krim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De krim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De krim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De krim. Uw werkgever in De krim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De krim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De krim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De krim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De krim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De krim of met bevallingsverlof bent in De krim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De krim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De krim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De krim
 • Als u in De krim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De krim wilt opnemen;
 • Omdat u in De krim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De krim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De krim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De krim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De krim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De krim. Uitzonderingen in De krim;
 • Als uw werkgever in De krim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De krim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De krim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De krim niet geschikt voor uw werk in De krim of
 • u functioneert niet voldoende in De krim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De krim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De krim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De krim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De krim verblijft, dan mag uw werkgever in De krim u eveneens wel ontslaan.