Ontslag De kraan

Uw werkgever in De kraan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kraan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kraan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kraan. Uw werkgever in De kraan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kraan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kraan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kraan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kraan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kraan of met bevallingsverlof bent in De kraan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kraan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kraan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kraan
 • Als u in De kraan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kraan wilt opnemen;
 • Omdat u in De kraan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kraan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kraan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kraan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kraan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kraan. Uitzonderingen in De kraan;
 • Als uw werkgever in De kraan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kraan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kraan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kraan niet geschikt voor uw werk in De kraan of
 • u functioneert niet voldoende in De kraan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kraan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kraan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kraan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kraan verblijft, dan mag uw werkgever in De kraan u eveneens wel ontslaan.