Ontslag De kooi

Uw werkgever in De kooi mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kooi zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kooi

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kooi. Uw werkgever in De kooi mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kooi arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kooi niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kooi te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kooi u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kooi of met bevallingsverlof bent in De kooi.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kooi kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kooi die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kooi
 • Als u in De kooi lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kooi wilt opnemen;
 • Omdat u in De kooi lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kooi lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kooi wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kooi op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kooi

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kooi. Uitzonderingen in De kooi;
 • Als uw werkgever in De kooi bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kooi aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kooi gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kooi niet geschikt voor uw werk in De kooi of
 • u functioneert niet voldoende in De kooi.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kooi

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kooi niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kooi of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kooi verblijft, dan mag uw werkgever in De kooi u eveneens wel ontslaan.