Ontslag De koog

Uw werkgever in De koog mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De koog zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De koog

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De koog. Uw werkgever in De koog mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De koog arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De koog niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De koog te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De koog u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De koog of met bevallingsverlof bent in De koog.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De koog kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De koog die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De koog
 • Als u in De koog lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De koog wilt opnemen;
 • Omdat u in De koog lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De koog lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De koog wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De koog op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De koog

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De koog. Uitzonderingen in De koog;
 • Als uw werkgever in De koog bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De koog aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De koog gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De koog niet geschikt voor uw werk in De koog of
 • u functioneert niet voldoende in De koog.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De koog

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De koog niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De koog of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De koog verblijft, dan mag uw werkgever in De koog u eveneens wel ontslaan.