Ontslag De kolonie

Uw werkgever in De kolonie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kolonie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kolonie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kolonie. Uw werkgever in De kolonie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kolonie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kolonie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kolonie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kolonie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kolonie of met bevallingsverlof bent in De kolonie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kolonie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kolonie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kolonie
 • Als u in De kolonie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kolonie wilt opnemen;
 • Omdat u in De kolonie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kolonie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kolonie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kolonie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kolonie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kolonie. Uitzonderingen in De kolonie;
 • Als uw werkgever in De kolonie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kolonie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kolonie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kolonie niet geschikt voor uw werk in De kolonie of
 • u functioneert niet voldoende in De kolonie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kolonie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kolonie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kolonie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kolonie verblijft, dan mag uw werkgever in De kolonie u eveneens wel ontslaan.