Ontslag De kolk

Uw werkgever in De kolk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kolk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kolk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kolk. Uw werkgever in De kolk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kolk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kolk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kolk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kolk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kolk of met bevallingsverlof bent in De kolk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kolk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kolk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kolk
 • Als u in De kolk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kolk wilt opnemen;
 • Omdat u in De kolk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kolk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kolk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kolk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kolk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kolk. Uitzonderingen in De kolk;
 • Als uw werkgever in De kolk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kolk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kolk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kolk niet geschikt voor uw werk in De kolk of
 • u functioneert niet voldoende in De kolk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kolk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kolk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kolk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kolk verblijft, dan mag uw werkgever in De kolk u eveneens wel ontslaan.