Ontslag De knolle

Uw werkgever in De knolle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De knolle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De knolle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De knolle. Uw werkgever in De knolle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De knolle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De knolle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De knolle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De knolle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De knolle of met bevallingsverlof bent in De knolle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De knolle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De knolle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De knolle
 • Als u in De knolle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De knolle wilt opnemen;
 • Omdat u in De knolle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De knolle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De knolle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De knolle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De knolle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De knolle. Uitzonderingen in De knolle;
 • Als uw werkgever in De knolle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De knolle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De knolle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De knolle niet geschikt voor uw werk in De knolle of
 • u functioneert niet voldoende in De knolle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De knolle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De knolle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De knolle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De knolle verblijft, dan mag uw werkgever in De knolle u eveneens wel ontslaan.