Ontslag De knol

Uw werkgever in De knol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De knol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De knol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De knol. Uw werkgever in De knol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De knol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De knol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De knol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De knol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De knol of met bevallingsverlof bent in De knol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De knol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De knol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De knol
 • Als u in De knol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De knol wilt opnemen;
 • Omdat u in De knol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De knol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De knol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De knol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De knol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De knol. Uitzonderingen in De knol;
 • Als uw werkgever in De knol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De knol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De knol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De knol niet geschikt voor uw werk in De knol of
 • u functioneert niet voldoende in De knol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De knol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De knol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De knol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De knol verblijft, dan mag uw werkgever in De knol u eveneens wel ontslaan.