Ontslag De knipe

Uw werkgever in De knipe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De knipe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De knipe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De knipe. Uw werkgever in De knipe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De knipe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De knipe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De knipe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De knipe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De knipe of met bevallingsverlof bent in De knipe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De knipe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De knipe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De knipe
 • Als u in De knipe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De knipe wilt opnemen;
 • Omdat u in De knipe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De knipe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De knipe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De knipe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De knipe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De knipe. Uitzonderingen in De knipe;
 • Als uw werkgever in De knipe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De knipe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De knipe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De knipe niet geschikt voor uw werk in De knipe of
 • u functioneert niet voldoende in De knipe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De knipe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De knipe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De knipe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De knipe verblijft, dan mag uw werkgever in De knipe u eveneens wel ontslaan.