Ontslag De klosse

Uw werkgever in De klosse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De klosse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De klosse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De klosse. Uw werkgever in De klosse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De klosse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De klosse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De klosse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De klosse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De klosse of met bevallingsverlof bent in De klosse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De klosse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De klosse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De klosse
 • Als u in De klosse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De klosse wilt opnemen;
 • Omdat u in De klosse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De klosse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De klosse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De klosse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De klosse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De klosse. Uitzonderingen in De klosse;
 • Als uw werkgever in De klosse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De klosse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De klosse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De klosse niet geschikt voor uw werk in De klosse of
 • u functioneert niet voldoende in De klosse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De klosse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De klosse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De klosse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De klosse verblijft, dan mag uw werkgever in De klosse u eveneens wel ontslaan.