Ontslag De klomp

Uw werkgever in De klomp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De klomp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De klomp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De klomp. Uw werkgever in De klomp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De klomp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De klomp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De klomp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De klomp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De klomp of met bevallingsverlof bent in De klomp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De klomp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De klomp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De klomp
 • Als u in De klomp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De klomp wilt opnemen;
 • Omdat u in De klomp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De klomp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De klomp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De klomp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De klomp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De klomp. Uitzonderingen in De klomp;
 • Als uw werkgever in De klomp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De klomp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De klomp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De klomp niet geschikt voor uw werk in De klomp of
 • u functioneert niet voldoende in De klomp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De klomp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De klomp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De klomp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De klomp verblijft, dan mag uw werkgever in De klomp u eveneens wel ontslaan.