Ontslag De klem

Uw werkgever in De klem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De klem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De klem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De klem. Uw werkgever in De klem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De klem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De klem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De klem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De klem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De klem of met bevallingsverlof bent in De klem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De klem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De klem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De klem
 • Als u in De klem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De klem wilt opnemen;
 • Omdat u in De klem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De klem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De klem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De klem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De klem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De klem. Uitzonderingen in De klem;
 • Als uw werkgever in De klem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De klem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De klem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De klem niet geschikt voor uw werk in De klem of
 • u functioneert niet voldoende in De klem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De klem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De klem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De klem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De klem verblijft, dan mag uw werkgever in De klem u eveneens wel ontslaan.